Privaatsuspoliitika

 1. Definitions

  1. Müüja – Greenclean  OÜ, registrikood 11530451, juriidiline aadress Kadaka tee 44 A  Tallinn 12915. Klienditeeninduse number +372 6700184;
  2. töötervishoidjaohutus.ee – elektrooniline pood aadressil töötervishoidjaohutus.ee;
  3. Klient – 1) füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega; 2) alaealised isikud, sealhulgas 14-18.aastased,  kellel on vaja sissetuleku üle; 3) juriidiline isik; 4) kõik eelpool nimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad;
  4. Koostööpartner – juriidiline isik: 1) kaupade või teenuste pakkuja töötervishoidjaohutus.ee e-poes; 2) ühiste projektide või tegevuste läbiviija veebilehel või mistahes meediakanalis, mis on töötervishoidjaohutus.ee-ga koostöös valminud ning avaldatud;
  5. Konto – kliendi töötervishoidjaohutus.ee lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;
  6. töötervishoidjaohutus.ee fännilehed – töötervishoidjaohutus.ee kasutajakontod sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, LinkedIn jms, mis annavad teavet töötervishoidjaohutus.ee e-poe toodete ja teenuste kohta;
  7. Teenused – kõik töötervishoidjaohutus.ee poolt kliendile pakutavad teenused, sh veebikoolitus, eksam, digitaalne sertifikaat;
  8. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse töötervishoidjaohutus.ee e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;
  9. Parool – Kliendile määratud kombinatsioon, mis võetakse kasutusele esimesel töötervishoidjaohutus.ee kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.
  10. Brauser – veebilehtede sirvimise programm, mida on võimalik kasutada veebis või isiklikus arvutis;
  11. Isikuandmed – mistahes füüsilise isiku kohta käiv informatsioon, mille kaudu on võimalik isikut kindlaks teha, sealhulgas sellistele andmetele nagu nimi, isikukood, kontaktandmed.
  12. Isikuandmete kontrollija – töötervishoidjaohutus.ee;
  13. Privaatsuspoliitika – Müüja poolt kinnitatud dokument, mis sätestab töötervishoidjaohutus.ee veebilehe kasutamiseks loodud põhireeglid andmete kogumiseks ja isikuandmete säilitamiseks;
  14. Administraator – isik, kes on vastutav töötervishoidjaohutus.ee juhtimise eest;
  15. IP-aadress – internetiprotokolli kohane arvutite ja muude arvutivõrgus toimivate seadmete omavaheliseks suhtlemiseks avalikus arvutivõrgus vajalik ülemaailmselt või kohtvõrgus unikaalne aadress, mis on sarnane maja- või telefoninumbriga;
  16. Müügitingimused – kinnitatud “töötervishoidjaohutus.ee e-poe müügieeskirjad”
  17. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile töötervishoidjaohutus.ee teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate teenuste osutamiseks.
  18. Tulemuslikkuse analüüs – töötervishoidjaohutus.ee poolt äritegevuse raames teostatud analüüs müügitulemuste kohta. Analüüsi käigus võrreldakse erinete teenuste müügiedukust erinevate sihtgruppide, vanusegruppide, piirkondade jms lõikes.
 2. General provisions

  1. töötervishoidjaohutus.ee Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse veebipoe töötervishoidjaohutus.ee teenuseid.
  2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
  3. Klient kinnitab töötervishoidjaohutus.ee lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav töötervishoidjaohutus.ee lehel. Iga muutus, mis Privaatsuspoliitikas läbi viiakse, ilmub teadaandena avalikult ka töötervishoidjaohutus.ee lehel. Lisaks annab iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib töötervishoidjaohutus.ee -s müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.
  4. töötervishoidjaohutus.ee leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end töötervishoidjaohutus.ee lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.
  5. Kliendil on võimalik töötervishoidjaohutus.ee lehel ost sooritada end eelnevalt kliendiks registreerides. Ilma registreerimata ostu sooritada ei saa. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.
  6. muuta ja/või täiendada isikuandmeid läbi töötervishoidjaohutus.ee administraatori. Täiendatud ja muudetud isikuandmete õigsuse eest vastutab Klient;
  7. Kustutada töötervishoidjaohutus.ee konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta töötervishoidjaohutus.ee  administraatoriga ühendust e-posti teel aadressil  info@kohustuslikkoolitus.ee
  8. töötervishoidjaohutus.ee Kliendi isikukood on nõutud põhjusel, et teenus on personaalne ning teenus lõppeb personaalse isikule viitava dokumendiga (sertifikaat).
 3. Storage of personal data and the use

  1. Klient nõustub teenuse kasutamisel oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbrit ja IP-aadressi töötervishoidjaohutus.ee-l tulemuslikkuse eesmärgil analüüsimiseks. Kliendilt küsitakse registreerimisel või kauba tellimisel nõusolekut oma ees- ja perekonnanime, e-postiaadressi, telefoninumbri ja IP-aadressi kasutamiseks ja analüüsimiseks töötervishoidjaohutus.ee otseturunduse tarbeks.
  2. Juhul, kui Klient soovib pärast teenuste soetamist loobuda vastavalt punktis 26 mainitud isikuandmete kasutamist otseturunduseks, siis tuleb Kliendil kirjutada e-postiaadressile info@kohustuslikkoolitus.ee ning avaldada soovi, et talle edaspidi mitte e-kirju saata. Antud soov on võimalik täita vaid juhul, kui Kliendil on eelnevalt sisestatud korrektne e-postiaadress.
  3. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada töötervishoidjaohutus.ee teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates ja projektides). Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid kasutatakse säilitatakse 3 kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.
  4. Müüja kohustub mitte avaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:
   • kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
   • teenuse osutamiseks või töötervishoidjaohutus.ee Koostööpartneritelt teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;
   • töötervishoidjaohutus.ee Koostööpartneritele eesmärgil tegeleda otseturundusega juhul, kui on täidetud punktis 29.1 sätestatud tingimus.
   • õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;
  5. Kliendile kehtivad järgmised õigused:
   • esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;
   • esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;
   • esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@kohustuslikkoolitus.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;
   • mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada info@kohustuslikkoolitus.ee lehelt teenuseid;
   • kohe väljendada vastuseisu vastavalt Privaatsustpoliitika punktile 27 ning mitte nõustuda oma isikuandmete kasutamiseks otseturunduseks.
  6. Klient nõustub, et tema isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks, olenemata sellest, kas ta tellib teenuseid töötervishoidjaohutus.ee e-poest või töötervishoidjaohutus.ee partneritelt. Sealhulgas nõustub Klient, et tema isikuandmed on üle antud Müüja Koostööpartneritele ning ühtlasi annab Klient nõusoleku, et tema andmeid töödeldakse tulemuslikkuse eesmärgi.
  7. Kliendi isikuandmed edastatakse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja teistesse välisriikidesse samadel tingimustel ja samade seaduste järgi nagu on ette nähtud Eesti Vabariigis ning nagu on sätestatud käesolevas Privaatsuspoliitikas.
  8. Müüja säilitab Kliendi isikuandmeid seni, kuni Klient kasutab töötervishoidjaohutus.ee teenuseid, välja arvatud juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud teisiti. Pärast konto kustutamist võib Müüja Kliendi isikuandmeid hoiustada 6 kuud,  vastavalt Privaatsuspoliitika punktis 38 sätestatule ja/või vastavalt õiguskaitseorganite õigustatud nõuetele andmete säilitamiseks.
  9. Müüja organisatsioonilised ja tehnilised meetmed kindlustavad Müüja poolt Kliendi isikuandmete kaitse igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: isikuandmete ebaseaduslik muutmine, isikuandmete hävitamine ja avalikustamine, isikuandmete vargus. Kliendi kasutajakonto on tähtajatu. Müüja säilitab Kliendi kasutajakontol avaldatud isikuandmeid seni, kuni Klient kasutab töötervishoidjaohutus.ee teenuseid, välja arvatud juhul kui käesolevas Privaatsuspoliitikas või Kliendi nõusoleku alusel on sätestatud teisiti. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) aastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).
  10. Isikuandmeid kaitstakse kaotsimineku ja volituseta kasutamise ja muutmise eest. Kõik Klientide paroolid on krüpteeritud serveritele ja on seotud personaalsete andmetega ja nendele pääseb ligi ainult volitatud isik, kes omab ohutuse sertifikaati. Andmed on topeltkaitstud. Isikuandmed edastatakse https:// protokolli kaudu.
  11. Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.
  12. Klient nõustub, et Müüjal on õigus hoida tema isiklikke andmeid nii kaua, kui see on vajalik töötervishoidjaohutus.ee tööks, kui (i) Kliendi andmeid on kasutatud ebaseaduslikel eesmärkidel või (ii) on kahtlus identiteedivarguse või muu rikkumise osas, mille tõttu õiguskaitseorganid on algatanud uurimise, (iii) kui Müüja täheldab Kliendi poolse õigusliku rikkumise või (iv) isikuandmete säilitamine on vajalik muuks otstarbeks. Need andmed kustutatakse pärast õiguskaitseorganite või volitatud asutuste poolsete juhiste andmist.
  13. Iga taotluse või juhise, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, peab Klient edastama Müüjale kirjalikult ühe järgneval viisil: 1) esitama taotluse või juhise otse Müüjale tema juriidilisel aadressil, 2) saatma taotluse või juhise e-posti teel aadressile info@kohustuslikkoolitus.ee. Müüja, kes on saanud antud taotluse või juhise, peab hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul Kliendile vastuse andma ning kas teostama mainitud tegevused või põhjendama oma keeldumist. Vastused ja põhjendused tuleb Kliendile esitada kirjalikul teel.
  14. Diagnoosimaks võimalikke rikkeid või probleeme, on Administraatoril õigus kasutada Kliendi IP-aadressi.
 4. Improvement, updating and deletion of personal data

  1. Klient annab töötervishoidjaohutus.ee e-poele õiguse koguda, hallata, töödelda ja säilitada Kliendi isikuandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikas ja teistes dokumentides sätestatud eesmärkidel.
  2. Nõusolekut andmete kogumiseks, haldamiseks, töötlemiseks ja ladustamiseks on võimalik tühistada. Seda on võimalik teha e-posti teel või muul käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud viisil. Sel juhul lõpetatakse kohe isikuandmete töötlemine ning Kliendi konto kustutatakse, välja arvatud juhul, kui Müüjal on seaduslik õigus Kliendi isikuandmete hoidmiseks ja säilitamiseks, eriti juhul, kui see tagab ohutuse ja turvalisuse ning riigi, avaliku korra ja kuritegevuse ennetamise, et kaitsta muuhulgas riigi majandus- ja finantsilisi huve ning vabadust.
  3. Kliendil on õigus tutvuda oma töötervishoidjaohutus.ee esitatud isikuandmetega isikut tõendava dokumendi (Eesti Vabariigi kodaniku pass, isikutunnistus või juhiluba) alusel. Selleks, et teada saada, milliseid isikuandmeid töötervishoidjaohutus.ee -le on edastatud ja mis eesmärgil neid töödeldakse, kellele edastatakse ja kas isikuandmed on täielikud ja õiged, peab Klient eelnevalt kirjutama avalduse vastavalt Privaatsuspoliitikas sätestatud korra järgi. Pärast taotluse kättesaamist tuleb töötervishoidjaohutus.ee-l vastata Kliendile kolmekümne viie tööpäeva jooksul pärast teate kättesaamist. Sellise teave väljastatakse Kliendile tasuta üks kord ühe aasta jooksul.
  4. Kui pärast isikuandmetega tutvumist selgub Kliendile, et tema isikuandmed on saadud ebaseaduslikest allikatest või neid ei kasutata nõuetekohaselt, on Kliendil õigus pöörduda töötervishoidjaohutus.ee poole palvega peatada tema isikuandmete töötlemine. Registreerimata Kliendil on valede andmete korral õigus paluda, et tema andmed parandataks nii kiiresti, kui võimalik, kuid mitte hiljem, kui viie (5) tööpäeva jooksul. Registreeritud Kliendil on võimalik iseseisvalt oma konto andmeid korrigeerida. töötervishoidjaohutus.ee on õigus isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või lõpetada nende kasutamine ainult pärast Kliendi isiku kindlakstegemist.
  5. Kui Müüja kahtleb Kliendi isikuandmete usaldusväärsuses, võib Müüja peatada andmete töötlemise ja kontrollida andmete õigsust. Sellist juhtu kasutatakse vaid Kliendi isikuandmete õigsuse kontrollimiseks.
  6. Soovides oma õigusi kasutada, võib Klient pöörduda Müüja poole e-postiaadressil info@kohustuslikkoolitus.ee .
 5. Cookies

  1. Selleks, et kindlustada töötervishoidjaohutus.ee e-poe teenuste täielik kvaliteet, võib Müüja kasutada töötervishoidjaohutus.ee lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi töötervishoidjaohutus.ee e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida töötervishoidjaohutus.ee Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.
  2. Küpsised võivad olla:
   • teabe edastamiseks elektroonilises sidevõrgus. Küpsiseid on võimalik osaliselt või täielikult kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi töötervishoidjaohutus.ee lehe kõik funktsioonid töötada.
   • informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu. töötervishoidjaohutus.ee ei kasuta taolist tüüpi küpsiseid, ent soovime pöörata tähelepanu asjaolule, et seda tüüpi küpsiseid võivad kasutada töötervishoidjaohutus.ee Koostööpartnerid. Seega, kui Kliendil on kahtlus, et antud küpsiseid kasutatakse ilma tema nõusolekuta, siis peab Klient esitama taotluse konkreetsele töötervishoidjaohutus.ee Koostööpartnerile.
  3. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:
   • E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud teenusega seotud dokumentide (maksekinnitus, sertifikaat jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
Lehekülg kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat kogemust meie lehel. Rohkem infot küpsiste kohta